Kontakt

Rezidence Dlouhá 17

Dlouhá 17, 110 00 Praha 1
+420 221 776 111

Váš dotazProvozovatel:

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Příspěvková organizace zřízena MŠMT s identifikačním číslem 61386839,
podle zřizovací listiny
č.j. 31 389/2004-61
DIČ: CZ61386839

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.